15/05/2007: G8 2007: il vertice della repressione


Nella mattinata del 9 maggio, su ordine della procura della Repubblica Federale Tedesca, sono state effettuate circa 40 perquisizioni in abitazioni, sedi politiche, librerie e circoli culturali in varie cittŕ della Germania tra le quali Berlino, Brema e Amburgo.
Sono state sequestrate numerose pubblicazioni propagandistiche, computer e altri materiali. L’accusa mossa dalla magistratura tedesca a ventuno compagni č quella di “associazione terroristica” che si sarebbe costituita per pianificare azioni contro il vertice del G8 di Heiligendamm. Come se non bastasse, la polizia ha caricato il presidio, convocato a seguito dell’ondata di perquisizioni, davanti al centro culturale autonomo occupato Rote Flora di Amburgo, fermando 18 manifestanti.
E’ evidente il tentativo di criminalizzare la mobilitazione contro la riunione dei padroni del mondo, compiuto ancora una volta in nome della presunta “lotta al terrorismo”.
A rendere questa campagna repressiva ancor piů grave č il fatto di voler colpire l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di protesta e la semplice la diffusione di materiali di stampa. Nel mirino della magistratura vi sono soprattutto le forze che vogliono portare in piazza contenuti e pratiche militanti e di classe, aldilŕ dello sterile pacifismo e degli ipocriti appelli alla cosiddetta “societŕ civile”.
Criminalizzare coloro che scenderanno in piazza č in perfetta coerenza con la natura intrinseca di organismi internazionali come il G8, formato dai rappresentanti delle potenze imperialiste, dunque dai piů grandi criminali e terroristi del mondo. Nonostante ad ogni loro riunione i vari Prodi, Bush e Putin si presentino come gli alfieri del progresso e della civiltŕ (a Trieste del cosiddetto “sviluppo sostenibile”), risulta sempre piů evidente che il sistema da essi incarnato produca semplicemente guerra, miseria e distruzione.
Nei paesi del centro imperialista promuovono l’attacco continuo alle condizioni di vita del proletariato e delle masse popolari, devastano l’ambiente e promuovono lo smantellamento di ogni conquista del movimento dei lavoratori (precarietŕ, scippo del TFR, controriforma delle pensioni...). Se qualcuno prova ad alzare la testa, scatta subito la repressione poliziesca piů dura, come sta accadendo questi giorni in Germania.
I paesi della periferia imperialista vengono invece condannati alla miseria piů nera, allo sfruttamento bestiale degli uomini e delle risorse naturali e al saccheggio neocolonialista. E se i popoli alzano la testa, come accade in Afghanistan, Nigeria, Iraq e in altri innumerevoli luoghi, allora li chiamano terroristi.
La repressione e la guerra sono i mostri generati da un sistema condannato dalla storia, sempre piů insostenibile per la maggioranza dell’umanitŕ. Di fronte ad esse la solidarietŕ di classe ed internazionalista diventa un’arma fondamentale sia per contrastare i piani della classe dominante e sia per rafforzare le lotte proletarie e popolari.

SOLIDARIETA’ AI COMPAGNI TEDESCHI!
TERRORISTA E’ L’IMPERIALISMO!

Gruppo Primo Maggio 1945

***

G8 2007: ZASEDANJE REPRESIJE

Dne 9. maja v jutranjih urah je na ukaz državnega tožilstva Zvezne republike Nemčije bilo izvedenih več kot štirideset preiskav na domovih, političnih sedežih, knjigarnah in kulturnih krožkih v številnih nemških mestih, med katerimi Berlin, Bremen in Hamburg.
V akciji so zaplenili mnogo političnih objav, računalnikov in drugih materialov. Obtožnica, ki jo je vložilo tožilstvo proti enaindvajsetim tovarišem, vsebuje zločin »terorističnega shajanja«, ki naj bi bilo ustanovljeno v namen načrtovanja akcij proti zasedanju G8 v Heiligendammu. Kot da to ne bi zadostovalo, je policija napadla udeležence protestnega zborovanja, ki ga je sprožila preiskava kulturnega centra Rote Flora v Hamburgu. V tem napadu je bilo aretiranih 18 tovarišev.
Kar je najbolj zastrušajoče pri tej represivni kampanji je njen namen: prizadeti in uničiti organizacijo javnih protestov in širjenje tiskovine. Glavni cilj tožilstva so predvsem sile, ki hočejo prenesti v ulice kontekste, militantne in razredne prakse, onkraj sterilnega pacifizma in hinavskih pozivov k t. i. »civilni družbi«.
Kriminaliziranje tistih, ki bodo manifestirali na ulicah je v popolnem skladu z implicitno naravnanostjo mednarodnih organizmov kot je G8, sestavljen iz predstavnikov imperialističnih sil, torej največjih kriminalcev in teroristov. Kljud temu, da na svojih srečanjih raznovorstni Prodiji, Bushi in Putini si nadenejo masko nositeljev napredka in demokracije (v Trstu npr. z »ekološkim« pristopom), se vedno jasneje izkazuje da sistem, ki ga oni predstavljajo, povzroča zgolj vojne, revščino in uničenje.
V deželah imperialističnega centra se zavzemajo za konstanti napad na življenske pogoje proletariata in ljudskih množic, uničenje okolja in uničevanje vsake zmage delavskea gibanja (prekernost, tatvina likvidacije, protireforma pokojnin...). Če se nekdo upre, takoj steče najhujška policijska represija, kot se te dneve dogaja v Nemčiji.
Dežele imperialistične periferije pa so obsojene na najhujšo revščino, na zločinsko izkoriščevanje ljudi in naravnih virov in neokolonialistično ropanje. In, če narodi se uprejo, kot se dogaja v Afganistanu, Nigeriji, Iraku in nešteto drugih deželah, so takoj označeni kot teroristi.
Represija in vojna sta pošasti ustvarjeni od sistema, ki ga je zgodovina že obsodila na smrt, sistema, ki postaja vedno bolj nevzdržen za veliko večino človeštva. Pred tema pošastima razredna in internacionalistična solidarnost postaneta bistveno orožje proti bodisi načrtom vladajočega razreda kot za krepljenje ljudskih in proletarskih borb.

IZRAZIMO SOLIDARNOST
NEMŠKIM TOVARIŠEM!

IMPERIALIZEM JE TERORIST!

Skupina 1.maj 1945

http://www.autprol.org/